הטיפול הפסיכולוגי

המפגש הטיפולי

אני מאמינה בטיפול מעמיק -  אך בגובה העיניים. 

טיפול המשלב את הראש (מחשבות), הלב (רגשות) והגוף (חוויות חושיות). טיפול המתייחס לכל המימדים הללו מייצר סינכרון נכון, שמקל על חיינו, ועוזר לנו להתמודד עם הבעיות בצורה יעילה יותר. 

מאמינה שטיפול צריך לסייע בהתמודדות ושיפור החיים היומיומיים של האדם, ובד בבד לעזור בפיתוח ומימוש החלקים היצירתיים, הנסתרים והייחודיים של כל אחד.

מאמינה בטיפול שמותאם בגישתו ובאופיו לצרכי המטופל ולנושאים עמם הוא מתמודד.

מאמינה בטיפול שפותח מרחב למחשבות, חלומות, תשוקות ותסכולים כמוסים, ובה בעת - מאפשר מרחב של שקט, והקשבה גם לדברים שלא נאמרים.

מאמינה בטיפול כיצירה משותפת בין שני אנשים, המרחיבה את תחום ההתבוננות וההכרות של המטופל עם עצמו ועם האחר.

מאמינה שטיפול טוב נקבע לא מעט על בסיס הקשר שנוצר בין המטפל למטופל, והיכולת שלהם לפתח שפה משותפת ומשמעותית.

מאמינה בטיפול כדיאלוג מתמיד; בין המטופל למטפל, בין המטופל לבין עצמו, ובין המטופל לאנשים המשמעותיים בחייו.

מאמינה שטיפול טוב עוזר לזהות את נקודות הקושי, הכאב והתקיעות בחיים, ויכול לסייע ברכישת כלים יעילים להתמודד עם קשיים מידיים, וכן לסייע בהשתחררות מדפוסים שהתקבעו בשלבים מוקדמים יותר בחיים.

 

 

   "לפעמים היש הוא רק תירוץ ואריזה,

והאין הוא האוצר האמיתי"

                                                                        (לאו צה, ספר הטאו)