רוּת, הָאוֹשֶר מַהוּ? צָרִיך הָיָה

לְדַבֵּר עַל כָּך וְלֹא דִיבַּרְנוּ.

הַמַאמַצִים שֶאָנוּ עוֹשִים לְהֵירָאוֹת מְאוּשָרִים

גוֹזְלִים אֶת כּוֹחֵנוּ, כְּמוֹ מֵאַדָמָה עַיֵיפָה.

 

נֵלֵך הַבַּיתָה, אֶל בָּתִים שוֹנִים,

"וּבְמִקְרֶה שֶלֹא נִתְרָאֶה שוּב".

 

תִיק הַצַד שֶמָשַך אֶת כְּתֵפֵך

עָשָה אוֹתָך לְנוֹדֶדֶת יְעִילָה

בְּלִי שִיווּי מִשְקָל עִם מַבָּט בָּהִיר.

 

כְּשֶהָרוּחַ הַמְרִימָה עַנָנִים, תָרִים

גַם אֶת לִבִּי וְתַבִיא אֶל מָקוֹם אַחֵר,

זֶהוּ הָאוֹשֶר הָאַמִיתִי.

 

"וּבְמִקְרֶה שֶלֹא נִתְרָאֶה שוּב".