כל הימים עכשיו אני מקיץ בשמחה ובצער.

לפני הייתי מקיץ בלי שום רגש; הייתי מקיץ.

אני יודע שמחה וצער משום שאובד לי מה שחלמתי

ואחר-כך אני חי בהקיץ ומוצא את מה שחלמתי.

אינני יודע מה עלי לעשות ברגשותיי,

אינני יודע איך עלי להיות בחברתי, לבדי.

הייתי רוצה שהיא תאמר לי דבר, כדי שאקיץ מחדש.